Tryckare Beate Schmid förbereder plåtarna.

juttas-tryck-2

Första färg ( gult )

juttas-tryck-4

juttas-tryck-5

Andra färg (rött)

6

7

Tredje färg ( blått )

8

Färdigt !

10