November 2011

Karl Mårtens

Galleri Ridelius, Visby 12 - 30 november 2011

Ny litografi: Kungsörn. Lumphe Litografiska i Nacka.

Emanuel Bernstone

Nya målningar och akvareller

Konstochfolk, Stockholm  5 - 23 november 2011

www.konstochfolk.se

Oktober 2011

Anita Klein

Edition Vulfovitch har inlett ett samarbete med en brittisk konstnär Anita Klein.

www.anitaklein.com

Tre nya upplagor: Winterbird, Dreaming Angel och Autumn, tryckta hos Lumphe Litografiska i Nacka.

September 2011

Marcus Eek

Edition Vulfovitch har inlett ett samarbete med Marcus Eek.

www.marcuseek.com

Två upplagor: Landskap I, Landskap II Jealous Print, London

Olga Semenova

Black & White Art, Halmstad  24 okt - 9 oktober 2011

www.blackandwhiteart.se

Karl Mårtens

Cricket Fine Art, London  13- 24 september 2011

www.cricketfineart.co.uk